Simone Lucas / Ulrike Möschel a postcard from wonderland 18. Januar 2019 - 02. März 2019
Ulrike Möschel
o. T. (aus der Serie "Drama-Schilder"), 2015
Blechprägedruck, Lack
20 x 30 cm
Ulrike Möschel, o. T. (aus der Serie "Drama-Schilder"), 2015